103 A. Riolen in nieuwe straten: 140 M'. 7362 Samen M met 965 M1. 985 270 8846 M'. 709 6972 M'. Gedeelte ’s-Gravenzandelaan Straat tusschen Zusterstraat en 's-Graven zandelaan Straat ten Z.O. van de Laakhaven. Straat ten N.W. van de Laak Straat ten N.O. van het Slachthuisterrein Straten gelegen in het N.W. gedeelte der Laakhaventerreinen Straat ten N.O. van de Nieuwe Scheve- ningsche Boschjes 44 440 448 142 702 531 539 1502 374 114 195 143 213 B. Riolen in oude straten, waar nog geen riolen lagen: Gedeelte Harstenhoekweg en omgelegde gedeelte Harstenhoekweg Gedeelte Pompstations weg Samen 429 M'. 1000 1429 C. Riolen in bouwplannen Verlengde Laan van Meerdervoort grondduiker Drie ongenoemde straten met pleintje rondom het remiseterrein aan de Laan' van Meerdervoort in het bouwplan „Houtrust” Verlengde Wolmaransstraat Verlengde Fischerstraat Vier ongenoemde straten tusschen Kemp- straat en verlengde Hoefkade (straten A, D, E en F), samen Straten bij het emplacement der Z. H. E. Spoorweg-Mij te Scheveningen Van Beverningkstraat Jacob Hopstraat Antonie .Duijckstraat Van Loostraat Van Slingelandtstraat Twee ongenoemde straten in het bouwplan „Zorgvliet” (straten A en D) Samen n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 103