w i ifIhï I 11 15 Overzicht der ongevallen, voorgekomen in het jaar 1906. TABEL I. 1 - - 75 I 7 I 5 3 I •oi ia si i I - 20 j 19 30 I I VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TAK VAN DIENST. dagen. 60 1 Verv. y. materiaal 1 2 2 50 4 1 913 4 1 1 1 o 6 2 41 126 505 5 1 12 35 22 1 1 100 1 468 1 1 2 1 26 79 81 2 2 15 5 215 1 3 2 1 7 27 6 26 9 198 1 2 1 5 100 5 2 67 I 4 4 2 2 12 100 12 4 2 303 Totaal 2529 62 16 58 90 'o van alle ongevallen 1 100 5 1 1 2 8 1 o 2 1 1 1 3 1 1 1 3 4 1 Invaliditeitsduur. - f Excercitie Gew. dag. bezigheid 4 1 11 6 4 2 3 2 1 2 1 1 1 13 2 BRANDWEER. Hulp by brand HAVEN. Brugwachters 9 5 1 24 4 11 8 1 5 1 1 6 1 42 31 87 13 25 25 13 6 2 9 41 28 18 5 68 20 12 32 22 14 4 8 3 1 3 3 1 47 27 3 23 3 9 3 11 38 21 o 18 2 8 2 9 5> o 25 GASFABRIEK. Stokers Buitenw. en cokeswerkers Kolenlossers Fitters Zuivering en bijproducten Ambachtslieden Machin, en ketelstokers Lantaarnopstekers 5 17 7 I 1 i 4 2 I 2 1 2 6 I 2 i 2 I GEMEENTEWERKEN. I Werkzaamh. in eigen beheer I Bestrating I Stoomgemaal Sluispersoneel i=3 h REINIGING. Straatreinig. vuilnisv. Staalwerk Beerputledigen Besproeiing L’esinf.en verniet, v. afgek. vl Tonnen verwisselen, repar. Staldienst Amb.lieden tD i 5 i 303 100% TELEFOON. I Wetkzaamh. a. leiding instrumentmakers, enz. WATERLEIDING. I Werkzaamheden a. buizen teiiening hint-filters, enz feparatie-werkplaats ZIEKENHUIS, teersen I ELECTRISCH BEDRIJF, teereen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1044