I I I i i i I I I I 1 j i i 1 1 f t 00 1 a 1 I 1 1 16 17 5 J. TABEL III. Maanden waarin de ongevallen plaats hadden. TABEL V. Leeftijd der getroffenen. I °/0 van I alle ongevallen. tr 2 s 8 r 1 <1 1 j 7 4 8 2 n 1 I s' 8 I S VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. namiddag. (nacht) Tak van dienst. Tak van Dienst. 4 4 Brandweer 1 8 Brandweer 3 1 4 136 84 5 37 11 5 5 3 13 18 11 5 Gasfabriek 16 21 4 9 Gasfabriek 20 22 22 23 14 17 8 126 35 32 3 2 1 1 10 11 1 Gemeentewerken 5 4 Gemeentewerken 5 5 3 9 o 35 8 1 1 Haven 1 Haven 1 1 79 75 9 1 12 4 Reiniging 12 16 3 15 18 Reiniging. 22 10 14 9 12 10 1 1 79 15 15 2 Telefoon 3 1 5 4 Telefoon 4 2 4 3 1 1 15 26 24 Waterleiding. 3 2 o 8 2 I 9 Waterleiding 3 6 2 6 3 26 6 3 5 1 1 Ziekenhuis. 1 1 Ziekenhuis 2 1 1 1 5 12 12 Electrisch Bedrijf 3 3 n 4 Elektrisch Bedrijf 6 2 2 2 12 48 303 249 7 8 6 12 5 5 Totaal 16 5 35 67 38 Totaal. 64 52 39 54 38 10 2 41 3 2 2 2 3 16 15 5 4 2 12 13 21 21 17 13 18 13 14 1 100 Tak van dienst Tak van dienst. Brandweer 2 Brandweer 2 3 1 4 17 16 15 Gasfabriek 6 15 Gasfabriek 6 6 13 10 10 7 5 6 51 40 20 5 4 126 5 6 1 3 Gem. werken 4 Gemeentewerken 2 4 1 4 5 18 18 1 5 2 1 85 Haven Haven 1 1 1 4 8 8 6 Reiniging. 10 8 3 4 5 8 8 27 11 14 18 1 1 79 2 2 1 2 1 Telefoon 2 1 3 1 2 8 4 1 15 6 1 3 2 1 Waterleiding 2 3 2 5 1 8 3 11 4 26 1 Ziekenhuis 1 2 2 1 l 1 5 2 3 2 Electr. Bedrijf i 1 1 1 1 1 9 2 12 32 30 38 13 19 21 Totaal. Totaal 24 23 29 22 24 11 28 111 99 38 12 8 1 303 11 10 7 11 6 4 7 8 8 9 8 36 82 13 4 4 100 tooi 82 303 Waterleiding Ziekenhuis Öectrisch Bedrjjf Reiniging Telefoon °/o van alle ongevallen. ■3 H j 2 r; o 03 van alle ongevallen. i TABEL II. Uren waarop de ongevallen plaats hadden t'bij daglicht of niet daglicht c °/o van «ie ongevallen. 8 cq 1 I voormiddag (morgen» Jj i voormiddag -6 01 33 8 i 50 ’47 3 I 8 TABEL IV. Dagen waarop de ongevallen plaats hadden. ti cc 'C

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1045