i o I I I 1 f J i' i I B n Wlffl 11 I’ IJ I J fa - fa •- B i 1 Mi O M-*! O 1 I .1 I s I t fa s É- s l I I I I I B "I d i I i ili SiIi 1 is s s Q fa CQ e CD s 5 •g I i«| J co v. s if I 8 j i |fa 11 f 1 i ,s 's I g I i .t. li o i 1 g If M L- 5 gglèss Is g r-ï 03 s i s S l I i 3 - g fa N |S| 'a 1 I S iï c ,*J= 2-g ffis IW "F s Si I Oiirtli I ll d ra BS L. g 20 21 VERSLAG OMTRENT DE 'ONGEVALLENVERZEKERING. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. fi I I I I I I I I I I I I I I I I I I I cC I I I I I 11 8 I co 1 IISI ca 't I I I 6 fa 2 g Cu rt» ga »dcó 888S 03 GO 8 S 8 8 8 qsuoip uva uep UVA uoo| qoq uva -•OOira uajsoH 3 s 2? S'- 2 S 8 fa p Sn fa ffi 8 s IO IX IO co 3 o xo 5 I 2 I I I ■8 1 •z <s o 'C fa S’- 8 S s 5 g Ei S 8 _o -a I SS 8 8 28 §S 8 i 28S 2 'r‘ Eö ffi H fa fa fa o -4 S -3 co 8 ’isuorp uva spn Ud^IO UI UO) -8O5[ Jdp 8 8,8,2 I E3 l 1 2 2 1 o o •pioquivvz -2[JÖA\ 44008 0^1© JOOA uoq -S03 iep IW40I 5.85 8 'gg 8 S 8 S o g rt b 24 Q - -c= S a S ll K S$« Ui 03 F'S’ 8 ï.SS •3(0a -e3 sj« poop uop ,jo jiojipn -VAUl opUOAhiq 40iu uaquAdSuo 522 8 'S58 2 88 0> £2 S fa’ fa o o 8 SSS S. 1 S 11SIs SS v— C l SÏ5 8S8 Ï2S 8 ”«l 2 a fa fa ffl Éa è>.£-5 ~S1! fa te P y, -C bc .Z g fa H Sf S'gjS ■Si o cd S3'~ fa *.5 8S 32 22 1 8 S88S8 g gRSÉSS $S z M O 3 »o U I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1047