104 D. Vernieuwde riolen Slooten 3o. Lepelstraat Katerstraat Looijerstraat Doubletstraat Groenendalstraat Gedempte Raamstraat Gerbrandtstraat Ververstraat Nieuwe Molstraat Lamgroen N.O. doorgang Viaduct Rijswijksche Weg Z.W. doorgang Viaduct Rijswijksche Weg Verbinding van beide riolen Samen Van het voor de werken sub. 2o. uitgetrokken bedrag (zie no. 5o.) werd een som van 1’16,710.15 voor aanslui tingen door particulieren terug betaald. De aansluiting van de riolen in de Laakhaventer reinen aan de bemalen riolen kwam nog niet tot stand. Over de uitvoering van aansluiting, die onder den overweg over den Holl. Spoorweg bij de Vaillantlaan moet plaats vinden, werd met de H. U.S. Mij. tot over eenstemming gekomen. Enkele waterinlaten voor de spoeling der riolen werden gemaakt. Met de uitvoering van het nieuwe electrische gemaal aan de Vlietstraat werd een begin gemaakt, evenals met het uitbreiden van het stoomgemaal aan de Lijnbaan, waar een electrisch gedreven rioolpomp wordt ‘bijge plaatst. In verband met den aanleg van straten werden eenige slootgedeelten in den Noord- en in den Veenpolder gedempt. De sloot nabij de Waldorpstraat, ten Z.W. van den Rijswijkschen Weg, langs het terrein der H. U.S. Mij. werd gedempt. 103 M'. 165 127 138 62 108 60 45 316 164 60 66 21 1435 M'.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 104