105 In de Raadsvergadering van 7 Januari werd besloten een overeenkomst aan te gaan met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, waarbij deze Maat schappij zich verbindt te doen dempen de sloot langs de Zuidwestzijde van den Schenkweg en af te staan een 0.50 M. breede strook van de gedempte sloot ter verbreeding van het trottoir langs genoemden weg. De verdere afdoening dezer zaak wacht op de wettelijke regeling. 4o. Pompen. De niet meer gangbare pompen op het Huygensplein en de Groenmarkt, waarop gaslantaarns waren geplaatst, werden, in verband met het aanbrengen van electrisc.be straatverlichting, opgeruimd. De Norton-pompen in de Frederikstraat, den Gedempten Burgwal, den ZO Buitensingel tegenover de zandpoort, de Hooftskade bij de Hobbemastraat, den Noordwal tegenover de Gedempte Sloot, en den Noordwal tegen over het hofje „Schoonoord” werden, omdat ze geen water meer gaven, weggenomen. De pomp in de Korte Hoogstraat hoek Juffrouw Ida- straat, waaraan een kraan voor duinwater was aange bracht. werd naar aanleiding van een klacht, dat de bewoners overlast van deze pomp hadden, weggeruimd. Het gewone onderhoud der openbare pompen ge schiedde in eigen beheer; alleen het verwerk werd openbaar aan besteed. 5o. Openbare Waterplaatsen. In de Breedstraat nabij de Geest is een tweepersoons waterplaats (olie-urinoir) geplaatst. Op het Oranjeplein is een tweepersoonswaterplaats (olie-urinoir) in het plantsoen geplaatst ter vervanging van de driepersoonswaterplaats, die zich in de Tullingh- straat bevond. De éénpersoonswaterplaats aan het Kanaal tegenover de Atjehstraat is vervangen door een tweepersoons waterplaats (olie-urinoir) aan het Kanaal nabij de Suma- trastraat. De éénpersoonswaterplaats aan den Zuid-Buitensingel tegenover de Herderslaan is op dien singel verplaatst tot nabij de Rubensstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 105