'1 I 1 45 w 14 1 1 10 1 1 107 21 14 4 1 1 Deze vaartuigen B- 3 geen schade aan. Wel was er veel deining in de haven, waardoor enkele trossen der vaartuigen braken en bolders werden uitgerukt. In den nacht vóór den storm, den 20en Februari, had met een harde windvlaag uit het Z. Z.-W. een plotselinge uit- en inval van het water plaats, zoodat het verschil ongeveer 12 d.M. bedroeg en werd daardoor een zware haling veroor zaakt. De logger SCH. 160, welke dicht bij den mond in de binnenhaven gemeerd lag, werd hierdoor tegen den wind in, rond de ducdalf, waarop hij gemeerd lag naar buiten ge trokken en doordat toen de meertouwen afknapten, ging de logger op drift naar binnen, waar hij tegen 2 ducdalven aandreef, vervolgens eenige touwen van andere vaartuigen vernielde en eindelijk op den laatsten ducdalf in de haven gestopt kon worden. Het vaartuig beliep belangrijke avery, en de ducdalven werden beschadigd. Gedurende den trawltijd kwam het een enkele maal voor, dat by langdurigen Oostenwind, de loggers, wegens te weinig water, niet konden binnenkomen en zij de visch dan met garnalenbooten naar de haven lieten brengen. De in de haven tot vertrek gereed liggende vaartuigen, konden om dezelfde reden dan geen zee kiezen. In de zomermaanden en het najaar oefende een deel der Hollandsche kustvloot, bestaande uit schokkers en botters, de verschvisscherij op de haven uit; aan deze visscherij namen 190 vaartuigen deel, en wel: 8 vaartuigen van Scheveningen. Maassluis. Wieringen. Vlaardingen. Zwartewaal. IJmuiden. Philippine. Den Briel. Urk. Enkhuizen. Egmond. Den Helder. Goeree. Stellendam. Texel. deden gezamenlyk 3494 reizen op de Scheveningsche haven, waarvan alleen in de maand October 661. Het grootste aantal, dat op één etmaal binnenkwam, bedroeg 73 en wel op den 29en Augustus en den 28en September. Behalve deze kustvloot deden nog 6 Engelsche kotters in 3 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. n n n n n v n v n V tl V J9 t) v n >t M V n 3 3 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1050