45 9 Duinwater. Kadegeld. Kraan. Reiniging. meergenoemd besluit van den Gemeenteraad d.d. 8 April 1907 restitutie verleend over het te veel betaalde, ingevolge het schil)ven van Burgemeester en Wethouders d.d. 1822 Juni 1907. Op een adres van de firma W. van Eijk, tot terugbetaling van het verschuldigde havengeld, werd afwijzend beschikt. Na aftrek der gerestitueerde havengelden ad f 15.75 en van f 11.276.60, hetwelk ingevolge de bepalingen aan L. Smit Cos. sleepdienst werd gerestitueerd, werd f 20.511.75 aan havengeld ontvangen, en was nog voor drie schepen haven geld verschuldigd tot een bedrag van f 41.80, waarvan echter f 40 in de eerste dagen van Januari 1908 werd voldaan. De rails onder de kraan werden in den berm vast gezet en de kraan, voor bevestiging op de rails, van knijpers voorzien. Van de kraan werd geen gebruik gemaakt. Het haventerrein werd geregeld bezpmschoon gehouden, zoo noodig afgespoten met een slang op de waterleiding, de vuilnisbakken geledigd en het drijvend vuil gevischt. In het geheele jaar kwamen 1707 aanvragen in voor de levering van duinwater aan de vaartuigen en werd totaal 9.545.300 Liter voor de somma van f 2.386 325. welk bedrag geregeld voldaan werd, zoodat er geen achterstallige posten waren. De levering geschiedde meestal met één, doch in drukke tijden met twee slangen op de waterleiding. 696 aanvragen om kaderuimte voor de te lossen goederen kwamen in den loop van het jaar in; aan alle aanvragen werd voldaan. 425 keeren werd de lading binnen de daarvoor in de Verordening vrijgestelde termijn opgeruimd, terwijl in 271 gevallen kadegeld verschuldigd was. Deze gelden tot een totaal bedrag van f 899.03 werden geregeld voldaan. VERSLAG DER VISSCIIERSHAVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1056