r-. 45 I 10 Schade door aanvaring of aandrijving. Uitgevoerde Werken. De herstelling van de stormschade aan de binnenvoorhaven- hoofden kwam gereed. De scheuren in de beton der bermen werden gedicht. De verbreeding van den steiger werd voltooid. De tweede gording tegen den loswal werd aangebracht. Aan de N.-O. en Z.-O. zijde der binnenhaven werd raster werk geplaatst en daarachter helm geplant. Op het Noorder-Binnen voorhavenhoofd werd een water- keering als proef geplaatst. Het terrein by de Semaphore en het Seinhuis werd met grond belegd, de schutting verlengd en de ducdalven, palen en gordings geteerd en geschilderd. De ponton werd, boven water, geschilderd en het dek geteerd. De directiekeet van Gemeentewerken werd tot haven kantoor ingericht, en voor dien dienst in gebruik genomen, en het oude havenkantoor ingericht voor den Chef van dienst, den Opzichter van Gemeentewerken en voor bergplaats. Beide gebouwen werden van buiten geschilderd en waar noodig opnieuw behangen. De straten rond de haven werden, voor zoover dit noodig was, opgehaald en opnieuw gelegd. Tusschen de kespen der sleephellingen en onder de rails werd de grond aangevuld met keibestorting. De glooiingen werden met stopstukken aangevuld. Kolen asch-paden werden aangelegd en onderhouden. Helmbeplanting werd onderhouden en alle gemaakte schade aan de havenwerken gerepareerd. Driemaal werden in den loop van het jaar de havenwerken ernstig beschadigd, nl.: De remstoel in den mond der binnenvoorhaven door logger SCH. 160, de gording aan de Z O. zijde der binnenhaven door logger SCH. 241, de steiger aan de N.W. zijde der binnen haven door logger SCH. 338 en bovendien werd kleine avery gemaakt door de loggers SCH. 322 en SCH. 413 en de bom SCH. 135. De kosten voor de reparation van al deze schaden werden door de verschillende reeders der vaartuigen betaald. Nog werd door wagens, geladen met netten, zeven maal geringe schade aan het hekwerk van den steiger gemaakt, en ook die reparatiekosten werden betaald. - VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1057