.1- - J F x: u - -k 5ieji i I I fl s 2 Iz i Jf I Ji L j I I If I I ll s1 I 1 2 I r i 1 Ui 1 2 l f ui H i t f It, LM 1 - i i I I? l o ^1 _l S-l^ i s _l_ i 10 76 -I 7 - i - i - I - I 47 - u I I 1 1 o I a 'S - 9 - - fs k - i >1^1 ëi i l 2I i I i S i I ëil I t s l i IH 5 f I is i HP i i 1 i: z i -s i-3 1 Statistiek betreffende den Sleepdienst. Bijlage E. Van de ligplaats in de haven naar zee. Verhalen van/naar slijk of helling. Van Zee naar de ligplaats in de haven. Zonder sleep. Zonder sleep. MAANDEN. 1907. .5 b 12j-- 12 4 S Januari 1 9 1 9 8 12 4 b - 26 11 39 27 - 1 Februari - - 44 37 14 43 2 61 73 24 1 65 57 Maart. 74 - i - 56 17 59 62 9 73 11 106 37 17 April 4 -I 55 61 1 51 2 58 33 32 j 19 Mei 20 1 51 1 62 77 52 9 6 70 6 Juni 2 4 93 29 35 6 9 63 - 70 I 3 6 6 10| *-!“ - Juli 3 I 11 3 6 f12.- 1 1 2 1 9 10 2 54 2 56 63| 1 46 102 Augustus. 14 24 6 22 5 fl2.J— 3 66 58 73 35 23 31 20 8 25 22 -I 1 September 23 16 14 3 31 29 81 68 65 83 23 i 3 2 2 67 48 41 -! 75 - 69 1 61 82 63 52 56 59 421 48 39 2 51 56 17 15 4 16 20 icember. 7 5 5 6 - - 32 17 - 18 I 2 29 2 S 1 164 315 271 30 43 29 52 284 29 86 197 504 296 28 65 163 33 9 533 85 13i28 435 18 1 9 19 318 200 64 f12.- f12.-- Totaal. 10 1 803 629 42 1138 1319 124 10 494 512 f 24.- 717 19 25 34 64 31 25 1 - -s - i 111 104 - -42 Van het remmingwerk naar de ligplaats in de haven. Van de ligplaats in de haven naar het remmingwerk. 20 11 Schrobnet- of versche visch- vaarders f 1.50. Schrobnet- of versche visch- vaarders f 4. „I - 3 u: 62 39 'g 2 i - 1 19 j - 8 o Schokkers of botters, gez. sleepende f 1. 3| Schokkers of botters, gez. sleepende f2. I i !- Schokkers of botters, gez. sleepende X 35- 62 3 "o W 20 S' 2 o I 1 I 229 4641 82 100 492 Haring- of zoutevisch- vaarders f 10. - Schrobnet- of verschr visch- vaarders f 2. Schrobnet- of versche visch- vaarders f 4. 1 -! 9 ëj S - 39 i 5 39 S -j 3 - 35! 23 - i 20 ■E' 2' ë.r s ïx' =5 1 1 15 1 •Si ■e: S Haring- of zoutevisch- vaarders f2.50. Haring- of zoutevisch- vaarders f 5. ■S 2 ël 7= 1 |Z’ .5 Haring- of zoutevisch- vaarders f 5. ■S 4-- 1 41 I 101 i 13 Aan boord bren gen van personen of boodschappen voor de haven. Van 1 Mei—31 Oct. f G. Van 1 Nov.—30 April f 10. 2 i ^2 - ^■7: o -s •S I 2 ëS; I fe®: o S 7i- -I 40 Haring- of zoutevisch- vaarders f 10. Schrobnet- of versche visch- vaarders f 2. -I 10 - - 8 - 24 i i 20 -- -I Schokkers of botters, gez. sleepende f 1. Schokkers of botters, gez. sleepende f2. 6 - 39 - 12!- 63 - r Kovember 2' .2 i ës r 1 2! j Hl- i ■S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1063