106 de werken onder letter b sub B. voor f 146,70 146 95 74,94 f De uitgaven bedroegen Voor straten en pleinen riolen en waterplaatsen slooten pompen Te zanten De voor deze werkzaamheden gehouden openbare aan bestedingen, werden gegund als volgt: 1°. Bekapte keien aan: de Firma Kloos en Van Limburgh te Rotterdam, 219.000 Quenastkeien 13/20 cM., 0/00 voorf W. Deurvorst te ’s-Gravenhage, 46.800 Noorsche granietkeien 10/20 c.M., 0/00 a E. .Janssen en E. Souport te Luik, 100.800 Luiksche of Ourthekeien 13/20 c.M., 0/00 voor N.V. „Bouwmaterialen” v/h. M. Luijten te Lekkerkerk 100.000 lavakeien 10/16 c.M., 0/00 voor 754.596,30 371.663,815 865,74’ 1.127.125,86 De ijzeren bak met houten schotten, staande in de Bakkersstraat, is opgeruimd en door een voorhanden zijnde éénpersoons-waterplaats met leiplaten en water- sproeiing vervangen. Vóór den toegang tot de éénpersoonswaterplaats, staande aan de Koningin Emmakade nabij de brug over de Afzanderijvaart in de Weimarstraat, is een ijzeren scherm geplaatst. Op de Paviljoensgracht zijn houten schotten om de zich daar bevindende ijzeren bak aangebracht. Boven de waterplaats in de Katerstraat is een ijzeren overdekking met lantaarn aangemaakt. De ondergrondsche privaatinrichting aan het Gevers Deijnootplein werd gebouwd en in gebruik genomen. Het gewone onderhoud der openbare waterplaatsen en het maken, plaatsen en verplaatsen van genoemde waterplaatsen geschiedde in eigen beheer; het verfwerk werd openbaar aanbesteed. n v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 106