1 at 45 RECAPITULATIE van het verkochte duinwater over 1907. I I verslag der visschershaven. Bijlage K. Verkocht. MAANDEN. Liters. f Januari 107 600 26,90 f 20,60 j 157 800 i Ecbruari 39,45 63,80 Maart 255 200 58,80 April 364 300 91.07s 96,52s f 200,— 1 251 900 I Mei 312,97s 174,75 100,— Juni 1 112 400 278,10 410,90 300,— Juli 300 400 I 75,10 82,90 200,— Augustus 401,67s 318,40 300,— September. 255,02s 311,10 300,— 1990 500 October 497,62s 426,92s 400,— November. 1 108 400 277,10 360,15 400,— December 270 000 67,50 87,50 186,32s Totaal f 2386,32s 9 545 300 f 2386,32s f 2 386,32s -i Ontvangen. Bedrag. 37,77s ..’.is. Afgedragen aan den Gemeente ontvanger. 1 606 700 1 020 100 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1072