I I Bjjlage 46 Beroepen. 1993 719 30 Gedurende het jaar 1907 ontving de Secretaris van het Scheidsgerecht 719 mededeelingen, ingevolge het laatste lid van art. 41 van het Werkliedenreglement, van straffen wegens ernstige vergrijpen. De straffen bestonden in boete of vermin dering van loon gedurende zekeren tijd en vijfmaal niet-eervol ontslag (tweemaal bij de Telephoon en driemaal bij de Gasfabrieken). Van 30 straffen werd in beroep gekomen, d. i. twee meer dan over het tijdvak 1 November 1905—1 Januari 1907. De straffen en beroepen verdeelden zich als volgt over de hierna genoemde takken van dienst. Gasfabrieken. Openbare Reiniging. Duinwaterleiding. Telephoon. Gemeentewerken. Electrisch Bedrijf. 8 5 1 5 11 448 161 24 20 65 1 962 430 162 53 330 56 6 4 2 2 1 Aantal werklieden. VERSLAG van de werkzaamheden van het Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden over het jaar 1907. 7'^ De straffen, waarvan in beroep werd gekomen, betroffen: 8 maal de uitvoering van het werk, te lang schaften, te laat komen of wegblijven, optreden tegenover meerdere, diefstal, andere bezigheden gedurende diensttijd verrichten, vechten in diensttijd. Straffen. WW n n ff ff ste- 1 fl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1076