Ft I 46 F I 13 gevallen werd de door den Directeur opgelegde gehandhaafd, in 1 geval gehandhaafd, doch met voor- straf waardelijke veroordeeling, in 15 gevallen verminderd, in 1 geval werd de straf opgeheven. De uitspraak geschiedde 17 maal met algemeene stemmen, 7 maal met 4 stemmen tegen 1 en 6 maal met 3 tegen 2 stemmen. De werklieden-leden Van Beekum en Pfundt werden 19 October 1907 met 348 en 315 van de 563 en 551 geldig uitgebrachte stemmen herkozen. 4" 2 VERSL. V. H. SCHEIDSGERECHT V. GEMEENTEWERKL. P In

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1077