BJjlage 47 4 bijlagen. 967 33,8 tegen 45 in 1906). 12 idem VERSLAG van den toestand van de Arbeidsbeurs gedurende het jaar 1907. 4760 16533 6 3 2 idem idem idem idem idem idem idem 6231 5546 11777 5053 2850 van van 65 bij de afdeeling voor vrouwen de schoonmaaksters noodhulp-dienstboden naaisters en naaisters- leerlingen de waschvrouwen 5421 op 4936 10357 met 22 18 7o afdeeling voor mannen vrouwen te zamen 4435 op 2512 6947 79Ö3 Onder verwijzing naar de eerste drie bijlagen van dit verslag, waarin de aanvragen, aanbiedingen en plaatsingen zijn vermeld, heeft het Bestuur de eer op té merken, dat van 1906 op 1907 zijn gestegen de aanvragen van werkgevers, afdeeling voor mannen vrouwen te zamen de aanbiedingen van werkzoekenden, van 11773 op 15391 5675 21066 de plaatsingen bij de afdeeling voor mannen vrouwen te zamen De plaatsingen van de als vaklieden beschouwde personen bedroegen bij de afd. voor mannen 3068 of 60,7 (tegen 45 vrouwen f" De meeste plaatsingen betroffen, bij de afdeeling voor mannen de grondwerkers sjouwers loopknechts en loopjongens de schilders en schildersleerlingen de timmerlieden behangers in 1906). 4i/s% 4 7o T) n i n v 'll n n n n n van het geheele aantal plaatsingen idem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1078