r 47 12 3 4 2 12 1 14 598 1731 1769 Transporteeren 426 1 14 1 4 17 1 2 33 89 14 1 4 1 12 7 2 1 1 1 26 30 174 324 2 10 14 1 1 1 6 10 11 1 1 1 1 7 25 483 707 1 1 1 1 14 12 3 12 19 5 1 5 15 2 4 22 3 849 2 1 1 30 47 9 5 16 92 147 259 1 Transport Boomkweekers Borstelmakers Boterproductie Buffetjuffrouw Boekhouders Boekhoudsters Borduurwerkersleerlingen Borduu rwerksters Breisters Bronceurs Buffetmeisjes Buffetchefs Cartonnagewerksters Caissières Cementwerkers Chauffeurs leerlingen Chocoladewerkers leerlingen Colporteurs Correctrices Conducteurs Concierges Controleurs Correspondenten (vrouwl.) Coupeuses Detectives Drukkers leerlingen Dagmeiden Dagmeisjes Dakwerkers Depothouders Depöthoudsters Doodgravers Electriciens leerlingen Emballeurs VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. 'Plaatsingen BEROEPEN. 6 1 n Aanvragen; ,.A,4n’ I biedingen van i van werk- werkgevers.} zoekenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1088