108 3,75 1,75 7,49 10.411,97 2776,28 0,268 0,42 2,68 1032,— 81375,— 9200 9°. Het leggen, opnemen en herleggen van kei-, klinker-, ironbrick- en andere be stratingen, per M*. voor het leggen van hardsteenen trottoirban den, per M. voor het herleggen van hardsteenen trottoir banden, per M. voor aan II. de Zeeuw te ’s-Gravenhage. 10°. Het verrichten van verfwerk aan ver schillende pompen, openbare water plaatsen, en scheeringen, aan A. Rijns- burger en K. H. Bruggemans alhier voor 11°. Het aanleggen, rioleeren en bestraten van straten ten Z.W. van den Rijswijk- schen Weg en het verbreeden, ophoogen en bestraten van den toegangsweg tus- schen de Waldorpstraat en den Rijswijk- schen Weg naar de Fijnjekade, een en ander met bijkomende werken, aan de firma J. v. d. Elshout Gzn. te Scheve- ningen voor 12°. Het bouwen van een ondergrondsche privaatinrichting aan het Gevers-Deij- nootplein, aan H. Rutgers alhier voor 8°. Verschillende houtwaren aan Gebrs. Van Hoeken te Leiden, 3 per- ceelen voor N. V. „Houthandel” v/h. Eindhoven en Zn., Zwolle 1 perceel voor 7°. Materialen, als: Koolteer, per vat voorf aan 11 Th. C. Hellings te Amsterdam: Rivierzand per M3. voor aan de firma M. Elfring ’s-Gravenhage Harde IJselondersteen, 0/00 voor. aan R. U. Jongenburger te Gouda: en verder volgens bestek 6 te zamen 1013 artikelen aan verschillenden. en Zn. te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 108