I 47 9 2 Transporteeren 3 92 3 2 13 1 3 83 3 20 6 1 2 1 3 38 9 21 3 9 1 64 1 1 590 81 94 44 365 509 18 1 1 5 3 25 1 88 1 6 1 2 1 13 84 36 202 424 33 1 9 2 22 2 18 5686 1 29 3 1 9 3 58 14 3 230 94 352 992 8 3 9 4 3 3 57 1 71 3 3 23 87 2 74 I Transport Kistenplakkers Lantaarnopstekers Lectrices Leidekkers Linnenjuffrouwen Linnenmeiden Letterzetters r leerlingen Lompensorteerders Loodwerkers leerlingen Loopjongens Loopknechts Loopmeisjes Ljjnwerkers Lijstenmakers leerlingen Linieerders Metaalboorders Machine bankwerkers Machinestiksters Machinisten leerlingen Mandenmakers Magazijnmeesters Magazijnknechts Mangelen ‘Meiden (2de) Merksters Metaaldraaiers leerlingen Metaalslijpers leerlingen Meteropnemers leerlingen Meterpoetsers Metselaars - leerlingen 15 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 3955 2223 1 24 6 3 8597 3185 5332 Aanvragen I van o Aan- I vandweSit Plaatsingen, werkgevers.: zoekenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1091