49 3 J. Ruijsch, Voorzitter. A. M. Douwes Dekker, Secretaresse. Namens het Bestuur der Vereeniging het Volks- en Schoolbod: aanvaarding dezer exploitatie, terwijl onderhandelingen met de betrokkene gemeente-autoriteiten over den bouw en voorwaarden van exploitatie in handen gegeven zijn van eene sub commissie bestaande uit de heeren W. van Boven, B. I. Paardekooper, H. C. van Ruijven en P. F. van Wie- ringhen Borski. VERSLAG VAN DE VER. VOLKS- EN SCHOOLRAD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1102