J 50 r 4 I Totaal Af Blijft Machinevoerders Dag- en nachtstaalwachten Administrateur-boekhouder le klerk 2® klerken Schrijver Concierge By Totaal 34 4 30 8 38 Het aantal werd alzoo met 4 uitgebreid. De opengekomen betrekkingen van schrijver, machine voerder, opzichter en onderbaas bij de staalwerkzaamheden, bleven gedurende dit jaar onvervuld. Ten behoeve van de aanstelling van assistent-opzichters, werd artikel 2 der verordening op het personeel van dezen Getransporteerd .23 2 3 1 1 2 1 1 34 Het vermeerderde door de aanstelling voor' één jaar van: 3 2e klerken: S. P. Braaksma, d.d. 16 Mei; mej. C. Fries, d.d. 22 Juli; E. C. A. Benthem, d.d. 1 November. 5 Assistent-opzichters: H. Th. Moot en L. F. Loof, d.d. 16 October; W. v. Hövfen, M. A. de Jong en B. J. Kurvers, d.d. 1 November. 8 Dit aantal verminderde: 1°. door het eervol ontslag van: 1 Schrijver (J. C. v. d. Leeuw), met ingang van 1 Juli 1907, wegens zpn benoeming tot geldophaler by het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. 1 Machinevoerder (C. J. Groenewegen), met ingang van 15 Juli 1907, wegens ongeschiktheid. 1 Opzichter (W. J. H. Caron), met ingang van 1 Sep tember 1907 en met toekenning van pensioen, wegens het bereiken van den bij verordening vastgestelden leeftijd. 2°. wegens de terugzetting tot werkman van: 1 onderbaas by de staalwerkzaamheden, met ingang van 1 September 1907. 4~ VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1105