50 5 BETREKKING. Maximum. Met genot bovendien van vrtfe woning, vuur en licht. n n n 1 Hoofdopzichter 1® kl. 1 Hoofdopzichter 2® ki. 1 Opzichter 1 Opzichter 2 Opzichters. 2 Opzichters. 6 Opzichters. 1 Staal baas Genoten op liet einde van 1907. n n n n n 1 Staalbaas 1 Stalbaas 1 Hulpstalbaas 1 Onderstaalbaas 1 Onderbaas 1 Machinist 1 Machinist 3 Staalwachten. 1 Administrateur-boekhouder 1 1® Klerk 4 2® Klerken 1 Concierge 5 Assistent-opzichters 900,— 900,— 650,— 850,— 1300,— 900 900,— 900 900,— s 900,— 900,— j Den 24®n December 1906 werd door den Gemeenteraad vastgesteld een verordening op het personeel bij dezen dienst, waarin onder meer de salarissen opnieuw werden geregeld. Aangezien deze verordening ingevolge artikel 12 geacht werd te zijn in werking getreden den len Januari 1906, werd aan de daarin genoemde ambtenaren in het begin van dit jaar tevens uitgekeerd het bedrag, uitmakende het verschil tus- schen het oude salaris en dat, waarop zij ingevolge de ver ordening aanspraak kregen. Dit bedroeg f 2632,41. De salarissen bedragen voor: f 1700,— n 850,— n f 1000,— 932,— 679,20 850,— 926,80 960,— 840,40 600,— 1600,— 1000,— 600,— 960,— 750,— JAARWEDDE. Minimum. dienst door den Gemeenteraad in zijn vergadering van 5 Augustus aangevuld. 950,— 900,— 900,— met een percentsgewijze toe lage van f 600, 900,— 800,— 600,— 1600,— 1000,— 600,— 900,— 750,-' f 1700,— 1300,— 1200,— 1100,- 1000,— n n f 2400,— 1600,— 1200,— 1200,— n 1200,- 1200,— B 1200,— 1200,- f 1200,— 1200,— 800,— 1000,— 1050,- 1000.— 900,— 700,— 2200,- 1300,— 900,— 1000,— 850,— VERSLAG OPENBARE REINIGING. n r> 33 33 n n n 33 33 33 I 33 n n t n 31 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1106