110 2420 595 135 4765 3840 216 421 275 977 181 196 1395 1610 1950 M2. 260 275 300 4267 Scheveningsche Bosch en plantsoenen ten N.O. van den Badhuisweg40.452 M2. Nieuwepark tusschen BadhuiswegenNieu- weparklaan 2°. 377 M2. Waalklinkerbestrating, waarvan Gevers Deijnootplein Gevers Deijnootweg 3°. 1100 M2. grindweg in den Wassenaarschen Weg; Daartegenover stond eene vermeerdering der opper vlakte met 22.546 M2. als: 1°. 6085 M2. schelpenpad, waarvan: Newtonplein Bezuidenhoutsche Weg ’s-Gravenzandelaan Weg langs en ten Z.W. van het Afvoer kanaal naar „Houtrust” Weg nabij Petit Sint Hubert Ongenoemd plein ten Oosten van de 2de Adelheidstraat tusschen Schenkstraat en IJselstoomtramweg 2°. 4702 M2. Waalklinkerbestrating waarvan Bezuidenhoutsche Weg Weg langs en ten Z.W. van het Afvoer kanaal naar „Houtrust” Harstenhoekweg 3°. 1252 M2- Rijnklinkerbestrating, waarvan: Gevers Deijnootweg Harstenhoekweg 4°. 637 M2. ironbrickbestrating, waarvan Gevers Deijnootplein Gevers Deijnootwreg 5°. 8605 M2. grindweg, waarvan Bezuidenhoutsche Weg Weg langs en ten Z.W. van het Afvoer kanaal naar „Houtrust” 6°. 1265 M2. wegbedekking van een vlak laag van halve klinkers op den Bezuidenhoutschen Weg nabij den Z. H. E. Spoorweg. Het onderhoud van de bestrating en het leveren en verwerken van schelpen, grind, enz. werd openbaar aanbesteed; alleen het schoonhouden van de w'egen werd in eigen beheer uitgevoerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 110