50 12 Materieel.. Tot voor het jaar 1907 was het bij dezen dienst gebruikelijk het nieuwe materieel, noodig voor vervanging of uitbreiding, zelf te doen vervaardigen of liever gezegd samenstellen, aangezien de onderdeelen door particulieren werden geleverd, - 1. 2. 3. 4. 5. 6. gemeente opnieuw verdeeld was, een bergplaats (post) te stichten voor den veegdienst. Hiervoor konden met eenige verbouwing in 6 afdeelingen dienen eenige reeds bestaande gebouwen, eigendom der ge meente, te weten voormalig stoomgemaal Hoef kade; voormalig stoomgemaal Timorstraat koetshuis 3e v. d. Boschstraat (tijdelijk); loods aan de Doelenstraat, eertijds in gebruik bij de Duinwaterleiding (tijdelijk); bergplaats Brouwersgracht aschstaal Scheveningen (tijdelijki. Ten behoeve van de stichting van posten aan de v. Swinden- straat, Morsestraat en Neptunusstraat werd gebruik gemaakt van open terreinen, eigendom der Gemeente, terwijl voor die aan de Schedeldoekshaven twee huizen werden aangekocht voor f 5450, Op het einde van het jaar was voor de stichting van een post in de omgeving van de Zorgvlietstraat nog geen ge schikte plaats gevonden. De stichting van en de verbouwing van bestaande gebou wen tot posten, geschiedde door de afdeeling Gemeentewerken. In dit werk werd mede begrepen de stichting van een portiers- gebouwtje op den aschstaal aan de Westerstraat. Op het einde van het jaar waren nog niet gereed de posten aan de 3e v. d. Boschstraat, Schedeldoekshaven en Neptunusstraat. De gebouwtjes zijn van steen, zonder verdieping en hebben een afmeting van ongeveer 100 M2. met een afgesloten open plaats van 50 M2. Zij bevatten een kantoortje voor den opzichter, een bergplaats voor een kleinen voorraad gereed schap, een verzamellokaal (eventueel bergruimte voordienst- kleeding)en een bergruimte voor handwagens, gereedschappen, etc.in deze laatstgenoemde lokaliteit zijn tevens een privaat en een waschgelegenheid aangebracht. De posten zijn alle tele- phonisch aangesloten en zijn voorzien van water- en gasleiding. In het geheel werd in 1907 voor den bouw dezer posten en een portiershuisje op den aschstaal aan de Westerstraat, een bedrag toegestaan van f 33300,—, exclusief de aankoop van grond en de waarde der eigen terreinen en gebouwen. VERSLAG OPENBARE REINIGING. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1113