50 13 samengesteld uit aanwezige onderdeelen; terwijl het onderhoudswerk voor een groot deel werd verricht in enkele particuliere smederijen en wagenmakerijen. Om verschillende redenen werd dit standpunt verlaten en wordt sedert integendeel getracht om, voorzoover de hulpmiddelen zulks toelaten, de herstellingen in de eerste plaats in eigen beheer te doen uitvoeren en het nieuwe materieel te doen leveren door fabrieken, die daarvoor meer speciaal zijn in gericht. Wegens gebrek aan ruimte bleef het noodig nog eenige onderdeelen door particulieren te doen vervaardigen. Hiervoor worden de prijzen telkens bij vergelijking vast gesteld. In den loop van het jaar werden zoowel ter vervanging als uitbreiding aangeschaft: 2 aschwagens (nieuw model) met afneembaren bak 2 vierwielige ijzeren sneeuwploegen; 4 driewielige veegmachines met reserve-borstels 5 veegwagentjes (lutocars) voor de asphaltstraten 1 vierwielige wagen voor het vervoer van afgekeurd vleesch etc.; 10 kruiwagens; 1 handwagen voor de berging van afgekeurd vleesch in de inrichting tot verwerking daarvan; 1 stalwagen; 8 rijwielen; 1 wittoestel; 1 gierpomp; 125 gereedschapzakjes voor voerlieden 16 complete een-paardstuigen 1 aambeeld; 1 blaasbalg; 69 wielen; 20 Collings patent-assen 3 controle-uurwerken 1 mangel met gummi rollen; 24 dozijn ballast schoppen; 125 schoppen 100 ijzeren sneeuwschuiven 20 stootijzers; 1280 piasavabezems 8500 rijsbezems. Voorts werden in eigen beheer gemaakt: 2 sproeiwagens 2 brikwagens 1 modderwagen 1 fourage handwagen; 4 houten kruiwagens. Gewijzigd werden: VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1114