I 50 14 g de asphaltspoelwagen, deze werd voorzien van een piasava- rol en een gummistrook; 8 overdekte ijzeren handwagens voor het vervoer van veeg- vnil tot gereedschapwagens. Gesloopt werden: 1 oud model ijzeren sneeuwploeg; 1 oud model houten sneeuwploeg; 1 veegvuil wagen I modderwagen 3 houten handbeerwagens. Geschilderd werden: 9 aschwagens; 24 sproeiwagens; 1 asphaltspoelwagen; 12 veegvuilwagens 9 modderwagens 5 beertenders 1 dierenlijkenwagen 2 handwagens; 8 materieel-handwagens 3 stalwagens; 1 handwagen voor ophalen van vuil in hofjes; II haspelwagens; 1 fouragewagen 6 tweewielige bakwagens. Het schilderen geschiedt geheel in eigen beheer in de kortelings nieuw gestichte schilderswerkplaats achter het bureau Prinsegracht. Met succes wordt gebruik gemaakt van ripolin en andere lakverven welke een gladde oppervlakte geven, die niet zoo spoedig verontreinigd wordt en die ge makkelijk is schoon te maken. De verschillende verbruiksartikelen, alsmede de gereed schappen en voorwerpen van meer blijvende waarde, die eertijds, tot schade van een goede controle, op verspreide plaatsen bewaard werden, zijn thans verzameld in een voor- loopig ingericht magazijn op den aschstaal aan de Wester- straat (reeds vermeld onder Inrichtingen) en onder toezicht gesteld van een magazijnknecht. Bij deze gelegenheid is tevens een magazijnadministratie en een bonstelsel ingevoerd. In afwijking van andere reinigingsdiensten in ons land zijn de w’agens bij dezen dienst niet voorzien van een stort- inrichting; alle stoffen moeten met behulp van handgereed- schap gelost worden. Vandaar dat, ongetekend andere hier door veroorzaakte bezwaren, aan de sluiting der aschwagens geen voldoende zorg kan besteed worden. Een proef om een wagen alsnog van een stortinrichting en betere sluiting te voorzien, voldeed niet wegens zijn eigenaardigen bouw, zoodat VERSLAG OPENBARE REINIGING. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1115