I r 50 18 voor w f Aan arbeidsloon De kosten van per jaar f 22,85. Vergelijking met vorige jaren is om bovengenoemde reden niet mogelyk. Het onderhoud der tuigen geschiedt eveneens in eigen beheer door 2 zadelmakers. Voor zoover voor het aanmaken van nieuwe tuigen geen tijd beschikbaar is, geschiedt de levering door particulieren. Hierbij werden welstandshalve de.jjzeren onderdeelen ver vangen door koperen, waardoor de voerlieden worden aan- gemoedigd aan hun tuig meerdere zorg te besteden, wat werkelijk het geval bleek te zijn. In het geheel werden 12 nieuwe tuigen aangeschaft. Tevens werden bij wijze van proef de dekens, die, gelegen onder het tuig, gedurende het geheele winterseizoen op de paarden bleven, vervangen door blauwe dekens, die alleen bij stilstand van het paard tijdens laden en lossen gebruikt worden. 572150 K.G. hooi a f 36.44 269012 45670>/2 706,06 138,60 350,— 67,50 2048,80 Totaal f 8310,96 hoefbeslag bedroegen alzoo per paard en door The Griendtsveen Mossl. Comp. te Rotterdam, voor den prijs van f 10,25 per 1000 K.G. Het is by dezen dienst gebruikelijk om, door middel van met een gasmotor bewogen machines, het hooi te snyden, de haver te pletten en de boonen te breken. Elk paard ont vangt dagelyks 10 K.G. hooi, ö'/a K-G. haver en l‘/2 K.G. boonen, verdeeld over 3 rations. In den loop van het jaar 1907 werden verbruikt: -f 20 849 14 haver h f73,(vorige aanbesteding) 19.637,87 haver a f82,50 (nieuwe 85822 H.L. boonen a f 6,70 213492 K.G. stroo a f 24,-. 65948 turf a f 10,25 Verschillend by voeder 3.477,815 5.750,07 s 5.123,81 675,96 s 816,45 Totaal f 56.801,136 zoodat de kosten voor voeding en ligging per paard en per dag bedroegen f 1,0125. Bij gebrek aan voldoende gegevens kan met vorige jaren niet vergeleken worden Het 'hoefbeslag geschiedt in eigen beheer door 2 hoef smeden en een leerling hoefsmid. Verbruikt werd aan ijzer nagels schroeven zooien werd betaald VERSLAG OPENBARE REINIGING. w r> n n n r> n n Tl n n n n r> r> tt n n 5 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1119