I Ill 1635 560 2525 273 334 24 137 15 94 261 167 99 25 6634 M2. Vernieuwd of herlegd werden de volgende bestra tingen van rijwegen en trottoirs: 485 M2. Badhuisweg Bezuidenhoutsche Weg Duinweg Gevers Deijnootplein. Gevers Deijnootweg Haringkade Harstenhoekweg Kanaalweg Kerkhoflaan Kranenburgweg Van Lennepweg Loosduinsche Weg Nieuweparklaan Nieuwe Duinweg Scheveningsche Weg. Strandweg Borrweg Westduinweg Timorstraat Weg nabij Petit Sint Hubert Verschillende wegen. Te zamen Voor het onderhoud der grindwegen en beschelpte voetpaden werden gebruikt: 612 M3. grind, 17.351 H.L. schelpen. Door den aannemer zijn voorts de volgende werken verricht: het vernieuwen en verbeteren van eenige vakken voetpad op den Scheveningschen Weg, op den Hoogeweg, op den Badhuisweg en op de Haringkade langs het Kanaal; het ophalen van kopiagen langs de Nieuwepark-laan, langs den Van Lennepweg, langs den Verhuellweg, langs den Duinweg en langs den Hoogeweg; het herleggen van trottoirbanden op den Bezuidenhout- schen Weg: het verbeteren van een gedeelte paardenpad langs den Scheveningschen Weg, langs de Nieuwepark- laan en langs den Westduinweg door het daarin ver werken van grind, zand of zwarte-grond. De geteerde gedeelten van den Cremerweg, den Dwarsweg en den Van Stolkweg werden hersteld en 77 77 77 77 77 V 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Herleggingen. 1094 M2. 4904 82 5127 8511 1008 4189 1414 371 2091 140 84 4063 1294 4193 8379 59 2120 65 123 166 49477 M2. Vernieuwingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 111