I II f tss j kslslll I i 1 •s 1 113 - - A l ê- g Door storm werden geveld: 16 iepen, 3 populieren en 1 eikeboom. De houtverkooping bracht op f 447, In het voorjaar werden in de stad en langs de buitenwegen ingeboet: 149 iepen, 18 linden, 3 kastanjes, 4 beuken, 11 eschdoorns, 1 populier en 1 eikeboom. Voor inboeting op verschillende schoolpleinen werden gebruikt: 18 opgaande boomen van verschillende soort; voor inboeting van de verschillende plantsoenen in de stad: 16 opgaande boomen, 112 pyramied- en 1339 struikheesters, 302 groenblijvende planten, 44 stam en 36 struikrozen, 37 klimopplanten en 22 Azalia- mollis. In den tuin van het Gemeente-Ziekenhuis werden ingeboet: 20 pyramied-, 33 struikheesters en 12 groen blijvende planten. Langs den Kranenburgweg werden verplant 9 en geplant 32 iepeboomen langs de Groot Hertoginnelaan geplant: 74 iepen: op het’pleintje aan de Morsestraat 12 iepen; langs de Conradkade 8 iepen. langs de Juliana van Stolberglaan 20 Tilia Dasystilla; langs de 2e Adelheidstraat 41 platanen: langs de Valeriusstraat 10 Ulmus monumentalis; Het aantal en de soort van de langs de openbare wegen staande opgaande boomen zijn in de volgende staat opgegeven. 1138 15245 575 759 1842 212 19 5 7 1210 15604 575 759 1842 223 60: 5 'z g 4 4 ►J s' Op 1 Januari 1907 aanwezig Gerooid Blijft Bijgeplant Op 31 December 1907 aanwezig c S Ph W 68 19867 150 o. z 8 6819717 633 68 20350 1 142! 1 5| 4 1!-|-|-|- 1137 15103 574 754 1841 212 19 5 73 501! 1 5' 1 111 41 i A u. a 2-8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 113