35 50 Totaal Dit vervoer van lijders aan besniettelijke ziekten geschiedt met een speciaal daarvoor ingericht, gemakkelijk te ontsmetten rijtuig. Sedert de indienststelling van het automobiel-zieken- rijtuig door het Gemeente Ziekenhuis, worden lijders aan andere dan besmettelijke ziekten, met het tweede bij dezen dienst in gebruik zijnde rijtuig bijna niet meer vervoerd. Op verzoek geschiedde kostelooze ontsmetting van goederen in de ontsmettingsoven van Kinderziekenhuis Bronovo Ziekenverpleging Scheveningen Christina Stichting Ooglijdersgesticht Lighal Pompstationsweg Totaal wel wegens: 5 1 .7. 22 41 22 7 104 7 203 Terwy 1 ten slotte nog ontsmetting plaats had van 7 woningen, waarvan geen goederen werden ontsmet en Roodvonk Diphteritis Tuberculose 153 malen. 151 24 14 4 1 maal. 347 malen. Voorts had kostelooze ontsmetting plaats van 190 woningen en 1 vaartuig, van welke tevens de goederen ontsmet werden en wel wegens de navolgende geheerscht hebbende ziekten: Roodvonk Diphteritis Febris Typhoïdea Typhus Tuberculose Scabies Pokken 68 91 22 5 1 3 Totaal 191 Vervolgens werden kosteloos ontsmet de goederen uit 203 woningen, waarbij geen ontsmetting der woning plaats had en wel wegens: Roodvonk Diphteritis Febris Typhoïdea Typhus Tuberculose Scabies en huidziekte Totaal VERSI.AG OPENBARE REINIGING. r> r> •n 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1136