z, m Jiii I FT FurH mA pf rr II III II IV Renvooi. ...w *91 *92 '93; *94 *95 *96 III IV I |_5 6 f 3 10 1 6 gWl -rsTga. 0^3-j 5 j ft *06*07 *02 *03 *04 *05 ongevallen. gewone ziekte. 1 Onder de werking van het toenmaals bestaande ziekenfonds, gevormd uit bijdragen van het deel nemend personeel. 18911896. 9 4 3 2 1 laren *91 *92 7 laren 'lil i t vf vvi ■97 ‘98 *99*00 *01 IV Onder de werking van de desbetreffende bepaling in het werklieden-reglement, de eerste week half, bij langeren duur tot ten hoogste 3 maanden vol loon met bijbetaling der eerste week: daarna 3 maanden 7ff>/0. 1906—1907. 9 7 i*93 *94‘9ft ƒ96 *97 '98 ‘99 -00 *01 02 j *03] ‘04 _‘O5 '06 *07 III Onder de werking van het besluit om van den eersten dag af aan uit de gemeentekas het volle loon uit te betalen gedurende 10 weken. 19021905. 11 Onder de werking van het besluit Om na 4 dagen ziek zijn uit de gemeentekas het volle loon uit te betalen gedurende 10 weken. 18981901. *94 *96 '96 ‘97 '98 ‘99 W *01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1140