42 50 verslag openbare reiniging. Voor het ledigen van straatkolken-. - Voor den Faecaliëndienst Voor den dienst op de aschstalen 146 kleine deksels 4 vaartuigen 3 loopers, te zamen lang 25 meter. 40 railsschoppen, 12 stalen bezems. 41 modderwagens, 20 kolkbakken met bybehoorende gereedschappen. 1 wagen 16 startkarren Voor bespanning, staldienst, enz. 1 wagen tot ophalen van gewonde paarden, 126 complete stellen paardentuig, 21 2-spans paardentuigen, 171 reserve onderdeelen van tuigen, 160 dekens, 2 gasmotoren, 2 hooisnijmachines, 1 haverkneuzer, 1 wortelsnijder, 2 boonenbrekers, 1 fouragewagen, 2 controle klokken, en het benoodigde stalgereedschap. r 2 luchtslangen 2 gegalv. ijzeren buizen 1234 privaattonnen (in gebruik) 414 wisseltonnen 175 tonnen in voorraad, waarvan 32 nieuwe 143 gebruikte 2 stoommachines (waarvan 1 afgekeurd) 1 handmachine (afgekeurd) 9 tenders 11 tonnenwagens 1 slangenwagen 1 handtonnenwagen 36 zuigslangen, waarvan 23 gummi 13 half gummi, half yzer ■,'lL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1142