8 50 h 43 1 H Voor de werkplaatsen: s 4 handstortkarren 6 schuierwagens 1 gereedschapwagen 1 beerpomp 2 bascules met gewichten 1 ijzeren beerwagen 1 weegbrug. I ■■I 1 lintzaag 2 boormachines 4 kelderwinden 1 vijzel 6 aambeelden 5 blaasbalgen 4 smidsen 2 veldsmidsen 1 stuikmachine 1 machine voor het boren van busgaten in de naven 1 wielbandbuigmachine 2 ponsmachines 2 weston takels 19 bankschroeven 1 draadsnij machine 2 slijpsteenen en diverse kleine gereedschappen. Voor de Ontsmetting: 2 vaste desinfectieovens 1 vervoerbare desinfectieoven 2 gesloten wagens voor afhalen van besmette en terug bezorgen van ontsmette goederen 2 handwagens voor idem. 2 rijtuigen voor ziekenvervoer 1 ziekenstoel 1 brancard 3 koetsiersuniformen 22 stel blauw linnen bovenkleeding 82 wit 2 stroom atrassen 4 lakens 3 hospitaal-linnen zakken 8 linnen ‘stroozakken 5 dubbele ladders 1 formaline lamp 33 tonnen voor besmettelijke zieken verder de benoodigde gereedschappen. VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1143