188 3 2 1 3 21 194 158 123 134 Baden (School-) Badinrichtingen Bankinstellingen, zie. Kamer ran Koophandel en Fabrieken. Bank van Leening (Verslag van den staat der). Bijlage 32,1. Barakken en quarantaine-inrichtingen, zie Beukema. Bedrijven (Inrichtingen, in verband staande met de uit oefening van Handel en andere) Begraafplaatsen Begrooting (Gemeente Belastingen (Hoofdelijke Omslag), Bijlage 10. Bescherming van dieren (Vereeniging tot). Beschoeiingen Besmettelijke ziekten, zie Beukema, en (Tabel van aangegeven gevallen van) Bijlage 13. Bestedelingenhuis, zie Armbestuur. Beteelde gronden (Opgave der) Beukema, Dr. T. W. (Verslag van), Bijlage 14: Besmettelijke ziekten Ontsmetting Barakken en quarantaine-inrichtingen Het dienen van consideratie en advies aan Burgemeester en Wethouders Bevolking (Loop der) (Registers van) Bevolkingsagenten Bewaarscholen, zie Onderwijs (lager) en (naamlijst van onderwijzeressen aan de Bibliotheek, (Gemeente archief en), Bijlage 41 en (Openbare Leeszaal en) Blindeninrichting Blauwe Kruis” (Vereeniging „Het) Boden (Gemeente) Bouw- en Woningtoezicht Brandweer (Verslag omtrent de), Bijlage 37. (Personeel bij de) Broodfabrieken Bruggen Burgemeester en Wethouders (College van) Burgerlijk armbestuur (Verslag van het), zie Armbestuur Burgerlijken Stand (ambtenaren van den) (Registers van den) Bijzonder onderwijs, zie Onderwijs (lager en middel baar) en Comité voor de Nationale feesten (Verslag van hetHaagsch), Bijlage 40. 39 210 211 217 21 155 224 125 en 135 41 41 blz. 1 1 2 192 229 158 229 en 232 122 13 ALPHABETISCH REGISTER. II ‘220 o Gem.) Bijlage 21. Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1149