21 staat 1 232 Koophandel en 123 biz. 1 n k. l. 6 10 12 6 6 6 g- h. i. 1 2 3 5 5 biz. 3 8 13 17 21 24 28 I. II. a. b. c. d. e. f- 196 201 14 Commissie van beheer over het Gemeentemuseum (Ver slag der), Bijlage 36. Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs op het Middelbaar Onderwijs Commission (Samenstelling der Raads-) Commission tot wering van schoolverzuim (Verslagen der), Bijlage 22: Commissie in de le afd. 7e Concierges bij het Raadhuis Conservatorium voor muziek (Verslag over den van het), Bijlage II. Coöperatieve Vereenigingen Credietinstellingen, zie Kamer van Fabrieken. Curatoren van het Gymnasium, zie Onderwijs (hooger jen 202 Cursussen Fransche taal187 Deurwaarders22 Diaconessenarbeid144 Diaconesseninrichting „Bronovo”140 Die Haghe (Vereeniging)208 Digestor147 Drankwet42 Drinkwatervoorziening, zie Gezondheidscommissie. Duinen Duinwaterleiding (Verslag der), Bijlage 12: Verslag omtrent den toestand der werken en den uitslag van de exploitatie: Beheer Toestand der werken: Duinkanalisatie Filters Stoompompwerktuigen Buizennet Watermeters Telephonische gemeenschap met het pomp station Toestellen ter regeling van den druk Aansluitingen aan het buizennet. Diverse bijzonderheden omtrent de ex ploitatie Personeel Bijlagen ALPHABETISCH REGISTER. n n n i n r> n n n n r> n in Bladz. v. h. verslag. n r, 2e 3e 4e 5e 6e rt n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1150