49 52 54 biz. 219 25 31 42 1 2 3 4 4 15 2 173 74 46 53 48 47 64 60 73 58 53 230 en heidscommissie. Faillissementen, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Feesten (Verslag van het Haagsch Comité voor de Natio Floralia (Vereeniging) Gaarkeukens (Verslag van de Volks-), Bijlage 30. Gasfabriek (Verslag van den toestand en de exploitatie der Gemeente-), Bijlage 19: blz. 13 33 Beheer der Fabriek Aankoopen en uitbreidingen Personeel Machines Kabelnet Bedrijf. Maximum-belasting Straatverlichting Bijlagen Financieel gedeelte Fabrieken (Lijst der), zie Kamer van Koophandel en Fabr. werkplaatsen (Toestand van), zie Gezond- Rapporten omtrent de onderzoekingen van het duinwater Financieel verslag Overzicht van de uitkomsten van het bedrijf Bedrijfsrekening en Balans Financiëele mededeelingen Berekening van den kostenden prijs van het water Overzicht van de kosten van aanleg en uitbreiding Overzicht der gesloten leeningen en be taalde aflossingen Echtscheidingen Eeredienst Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst niet bestemd voor den publieken dienst (ruiling van) door de gemeente gekocht verkocht in gebruik gegeven verhuurd verpacht in erfpacht gegeven kosteloos aan de gemeente afgestaan Eigen Hulp (Vereeniging) Electrisch bedrijf (Verslag aangaande het Gemeentelijk), I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ALPHABETISCH REGISTER. IV n n r> T) n a r> 1 5 5 6 nale), Bijlage 40 Bladz. v. h- verslag. 19 A Bijlage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1151