i 50 No. 52 I. i 62—63 VI. XIV. XI. XII. XIII. II. III. IV. V. 74—77 v 1 3 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. biz. XVII. XVIII. Bijlage I. 60—61 62—63 44 47 48 VII. VIII. IX. 6465 64—65 66—67 6667 68 69 70—71 72—73 13 19 23 26 34 37 40 41 43 44 Hoofdstuk. I. II. III. Verslag Beheer der Fabriek, enz Personeel Toestand der Fabriek, gebouwen en canalisatie Steenkolen, Gasolie en Benzol Gasproductie Cokes, Gruis en üitziftsel Particuliere Verlichting Publieke Verlichting Gasverlies Gaslevering Kootteer Watergasteer en Solventolie Amnioniakwaler Cyaanzuivering en Cyanidenbereiding Gaszuivering Hoedanigheid van het gas en schei kundig onderzoek Gasmeters Drukking Lichtsterkte, calorisch effect en meer technische opgaven Administratief Overzicht Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders naar aanlei ding van de rekening der Gasfabriekenblz. Droge en natte Gaszuivering Loosduinsche weg Idem, Trekvliet Bloedloogzoutfabricatie en Ver koop, Loosd. weg Exploitatie Gasmeters Exploitatie. Muntgasmeters en Installatiën Onkosten Cokes-, Gruis- en Uit- ziftselleveringLoosd. weg Idem, Trekvliet Kolengas fabricatie, Loosd. weg Water gas fabricatie id. X. .Kolengasfabricatie, Trekvliet Distributierekening Gasrekening Berekening van den kostprijs van het gas per M3. Verlies- en Winstrekening 1907 ALPHABETISCH REGISTER. n n n n n r> n n Y) 78—79 Bladz. v. h. verslag. 56 57 58—59 i: 31 38 39

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1152