biz. It 4. 5- 6- 7. 8. 35 48 52 54 55 56 3 14 15 25 33 217 1 11 10 173 147 147 Fabrieken (Verslag der), 11 en 221 1 2 5 10 190 140 146 216 Inspecteur ter bestrijding der cholera (Verslag van den), zie Beukema. Inspectores der Gemeenteapotheek (Verslag van), Bijlage 17. Instituut van Ingenieurs (Nota betreffende het), Bijlage 27. Instellingen tot voorkoming van armoede217 Instruction28 Johannes de Deo (Ziekenhuis v. d. H.)136 Kaaimuren123 Kadegeld, zie Visschershaven. Kamer van Koophandel en Bijlage 35 en 2. 3. Algemeene beschouwingen Handel Visscherij en daarmede verwante be drijven Scheepvaart Nijverheid Bank- en credietinstellingen Middelen van vervoer Samenstelling en handelingen der Kamer Lijst der fabrieken Statistieke opgave v. h. postkantoor telegraafkantoor Opgave omtrent de Gem. telefoon van faillissementen Kamers van arbeid Kerkelijke zaken Keuring van vee en vleesch Keuring van vee en vleesch (Personeel bij de) Keuringsdienst van eet-en drinkwaren (Gemeentelijke), Bijlage 48. Kiezerslijst (Aantal kiezers) - (Bezwaarschriften tegen de) Kinderkleeding Kinderziekenhuis Koepokinentingen Koningin Emmafonds (Vereeniging) Koophandel en Fabrieken (Kamer van), zie Kamer. kosthuizen (Verslag der Maatschappij voor), Bijlage 31. Krankzinnigen1 en 137 Kunsten en Wetenschappen202 Kunstkring (Vereeniging Haagsche)207 Lager Onderwijs, zie Onderwijs en175 Landbouw en veeteelt Landmacht Leden van den Raad Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig”, Bijlage 32, II 1°. ALPHABETISCH REGISTER. VIII n n n n n Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1155