1 217 218 210 210 173 215 228 221 204 204 Leeraren (Aantal Kerkelijke) aan het Gymnasium, zie Onderwijs (Hooger). aan de Middelb. scholen, zie Onderwijs 'Middelb.) Leesinrichting (Vereeniging De) Leeszaal en Bibliotheek (Openbare) Legaten Leger des Hells Legger der wegen en voetpaden, Bijlage 15. Levenloos aangegevenen, zie. Overledenen. Levensmiddelen (Toezicht op) Maatschappij (Haagsche Tramweg-) (Holl. Uz. Spoorweg-) (Amsterd. goederenvervoer) tot exploitatie van Staatsspoorwegen tot exploitatie van Tramwegen. tot Nut van 't Algemeen (Spaarbank der), Bijlage. 32 III. Maatschappij van Landbouw van Nijverheid, Bijlage 34. van Tuinbouw en Plantkunde voor Kosthuizen, Bijlage 31. iWestlandsche Stoomtramweg-). Zeebad Scheveningen 147 227 224 228 224 228 228 234 173 134 198 173 Makingen Medische politie Middelbaar Onderwijs, zie Onderwijs en Middelbare school voor Handel en Administratie, zie Onderwijs \JMiddelbj en201 Middelen van vervoer, zie Kamer v. Koophandel en Fabr.en 224 Militie161 Museum (Verslag der Commissie van het Gemeente Bijlage 36. van Kunstnijverheid van Moderne Kunst Muziekschool (Conservatorium voor Muziek), Bijlage II. Naamlijst der Hoofden enz. der o. 1. scholen. Bijlage 21. Nationale feesten (Verslag van het Haagsche Comité voor de), Bijlage 40. Nederlandsche Bank Nijverheid, zie Kamer van Koophandel en Fabr. en (Maatschappij van), Bijlage 34. Nijverheid, Handel en Scheepvaart221 Oefening kweekt kennis. (Genootschap)210 Omnibus-Maatschappij228 Onbewoonde perceelen5 Onderwijs (Verschillende gegevens betreffende het) 175 aan achterlijke en spraakgebrekkige kinderen Bijlage 42 A en B en 183 en 184 ALPHABETISCH REGISTER IX Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1156