biz. 102 14 40 145 53 32 33 34 3 3 10 12 15 19 20 25 27 28 29 30 - bij - bij bi) - bi) bij bij Plantsoenen Pleinen „Pniëll” (Ziekenverpleging) Polikliniek (Algemeene Haagsche) Politie (Gemeente (Medische) Pompen Postkantoor, zie Kamer van Koophandel en Fabr. Prostitutie Pulchri Studio Quarantaine-inrichtingen en barakken, zie Beukema. Raad )Leden van den Gemeente-) Raadscommissiën Rekening (Gemeente-) Reiniging (Openbare), Bijlage 50: Commissie Directie en Personeel Inrichtingen Materieel Paarden Ophaaldienst van asch en vuilnis Veegdienst Sneeuwruiming Sproeien Verzameling der faecalièn Ledigen der straatkolken Dienst op de aschstalen Verrichten van werkzaamheden voor rekening van derden Inrichting tot verwerken van dierenlijken, enz. Ontsmetting Financieel overzicht Riolen Risico-Bank, Bijlage 44. Roode Kruis (Vrouwencomité van het Ned.) Ruiling van eigendommen Personeel (Onderwijzend), zie Onderwijs (Middelbaar). der Gemeenteapotheek der Gemeentesecretarie der Gemeentewerken van den Raad van den Gemeenteontvanger de Gemeenteplantsoenen de keuring van vee en vleesch de Politie het Bouw- en Woningtoezicht. de Brandweer het Havenwezen 145 17 129 11 22 116 147 150 155 158 223 113 en 126 89 145 141 .150 .134 .105 ALPHABETISCH REGISTER. XII n n n n n n 146 206 11 36 Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1159