115 Op de algemeene begraafplaats werden geplant: 16 hulsten, 6 Taxus, 3 groenblijvende planten en 6 klimop planten. Op de bloemperken en vóór de heestergroepen in de stad, achter Hotel Garni op het Gevers Deynootplein en in den tuin van het Gemeente ziekenhuis werden geplant 6490 voorjaars- en 25176 zomergewassen en in het najaar 30950 bolgewassen, ter gezamelijke waarde van f 3702,75. In het najaar werden op verschillende plaatsen in de stad ingeboet: 51 zware iepe- en 2 zware roode kastan jeboomen, en geplant op de speelplaats van de school aan de Teniersstraat 3 iepeboomen. Voor inboeting en aanplanting in de Scheveningsche Boschjes en het Nieuwe park werden in het najaar ge bruikt: 10 opgaande boomen, 2547 veer- en 4490 struik- heesters. Op de speelplaats van de school aan de Rotterdamsche straat werden 10 opgaande boomen van verschillende soort geplant. Op de algemeene begraafplaats werden nog geplant: 28 hulsten en 5 Taxus. De kweekerijen leverden op701 opgaande boomen in verschillende soorten, 431 pyramied-, 130 veer- of dek-, 2569 struikheesters, 5232 stuks plantsoen, 50 hul sten, 239 groenblijvende planten in soorten, 60 klim planten in soorten, 23 stam-, 100 struikrozen, 132 groote- en 2430 kleine Pinus austriaca, 320 Pinus laricio en 2698 Pinus montana, ter gezamelijke waarde van f5480,34. De afzonderlijke wandelpaden in de Scheveningsche Boschjes, in het Nieuwepark en in de Nieuwe Scheve- Boschjes hebben te zamen een oppervlakte van 42872 M2; zij werden vermeerderd met een oppervlakte van 188 M2. en verbeterd over een oppervlakte van 2631 M2. De paardepaden in de Scheveninsche Boschjes en in de Nieuwe Scheveningsche Boschjes hebben een oppervlakte van 3900 M2.zij werden vermeerderd met een opperylakte van 60 M2. Door de gunstige weersgesteldheid in het voorjaar zijn alle beplantingen, ook die met groote boomen, goed aangeslagen. De koude weersgesteldheid in den zomer werkte echter schadelijk op den groei. Tevens was de grond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 115