222 44 129 200 104 140 8 2 89 biz. 1 1 5 6 7 9 10 11 12 12 13 178 167 161 17 17 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 11. 192 43 223 155 189 192 196 Rijksnormaallessen Schatters van het vergunningsrecht Scheepsbouw Scheepsvolk (Aanmonstering van). Scheepvaart, zie Visschershaten, Kamer ran Koophandel en Fabrieken en Scheidsgerecht, Bijlage 46. Schenkingen Schietvereenigingen Scholen (Toestand van), zie Gezondheidscommissie. Schoolartsen Schoolbaden Schoolcommissie, zie Onderwijs (Lager} en. Schoolgebouwen, Schoolverzuim, zie Commission. Schulden (Staat der Gemeente-) (Overzicht van den stand der), Bijlage 9. Schutterij Secretarie (Personeel der Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) Seininrichting, zie Visschershaven. Slachthuis (Openbaar) Sleepdienst en hellingen, zie Visschershaten. Slooten Sophiastichting Spaarbanken, Bijlage 32, III. Speelterreinen129 Spoorwegen, zie Maatschappij en126 en 224 Spraakgebrekkige kinderen (Onderwijs aan), Bijlage 42 B en 184 Spysuitdeelingen, Bijlage 29. Stemmingen Sterfte. Bijlagen 2, 5 en 6 en Straten Teekenacademie, zie Academie. Teekenonderwijs, zie Onderwys (Middelbaar) en Telegraafkantoor, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Telephoon (Verslag betreffende de Gemeente-), Bijlage 38 Beheer Toename der aansluitingen Particuliere lijnen en verdere nevenzaken Verplaatsingen Centraalbureau Kabelnet Storingen Personeel Ongevallen. Telephonisten Telephonische gesprekken ALPHABETISCH REGISTER. n n n n v n 5. 8. XIII Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1160