I 16 16 16 16 144 167 143 12. 13. 14. 15. 16. 17. 215 159 126 en 224 218 40 biz. 14 105 116 117 146 200 220 218 Publieke Telephoonstations Hulpbureel Voorburg. Aansluitingen buiten het concessiegebied Concessie Telephoongids Uitbreiding Toevlucht voor dakloozen Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren Tramwegen, zie Maatschappij en Tuinbouw Uitgaven door de Gemeente Uitgaven (Overzicht der over 1906.) Bijlage 8. Urinoirs Vaarten Vaartverbetering Vaccinatiën Vakschool voor meisjes’, zie Onderwijs (middelb.) en Veeteelt Vereeniging (’s-Gravenhaagsche Tuinbouw-) Alg. H. Polikliniek141 „Armenzorg”214 „Arti et Industriae”205 „De Hoop”232 „De Leesinriehting”210 „De Volharding”233 Diaconessenarbeid144 „Die Haghe”208 „Eigen Hulp”230 „Floralia”219 „Haagsche Kunstkring”207 „Het Blauwe Kruis”217 „Kon. Emmafonds”216 „Kon. Nat. Zangschool”203 Museum van Moderne Kunst204 „Ned. Toevluchtsoord voor noodl. dieren” 159 tot bescherming van dieren158 tot bevordering v.h. onderwijs in handenarbeid 188 tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers 215 tot verbetering der woningen van de arbei dende klasse. Bijlage 28 A. „Volks- en schoolbad”, Bijlage 49. Volkswoningen (Verslag der), Bijlage 28 B. voor het verstrekken van voedsel aan school kinderen, Bijlage 29. voor ziekenverpleging Vereenigingen (Schiet-) voor Wijkverpleging ALPHABETISCH REGISTER. XIV n 16 Bladz. v. h verslag. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1161