119 109 134 129 211 188 135 202 14 105 117 109 23 73 1 1 233 212 213 155 167 112 229 143 203 234 199 xv 60 8 47 Verhuurde eigendommen Verkiezingen Verkochte eigendommen Verlichting, zie Gasfabriek en Electrisch bedrijf. Verordeningen Verpachte eigendommen Vertrek uit de gemeente, Bijlage 3, en Vestiging in Bijlage 3, en Vischafslag, zie Visschershaven. Visschershaven. Bijlage 45 en Visscherij, zie Visschershaven en Kamer van Koophandel en Fabrieken. Voetpaden (Legger der wegen en), Bijlage 15. „Volharding” (Vereeniging de) Volksbond (Christelijke) Volksbond (Roomsch-Katholieke) Volks- en schoolbad. Bijlage 49. Volksgaarkeukens, Bijlage 30. Volksgezondheid Volkshuisvesting, zie Gezondheidscommissie. Volksspeelterreinen Volkswoningen (Verslag der Vereeniging), Bijlage 28 B. Waterschout Wapenhandel (Vereenigingen tot oefening in den). Wandelplaatsen Wasch- en badinrichting Waterleiding, zie Duinwaterleiding. Waterplaatsen Waterverversching Wegen - en voetpaden (Legger der), Bijlage 15. Wering van schoolverzuim, zie Commission. Werkinrichting voor blinden Werkplaatsen (Toestand van zie Gezondheidscommissie. Werkschoten Werven en scheepsbouw, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken 3. Wetenschappen (Kunsten en) Wethouders (College van Burgemeester en) Woningwet (Verslag, bedoeld bij art. 52 der), Bijlage 43. Woonplaatsveranderingen (Overzicht der), Bijlage 3. Wijkverpleging Zangschool (Kon. Nationale) Zeebad Zeevaartkundige school, zie Onderwijs (middelb.) en Ziekenhuis (Verslag betreffende het Gem.) Bijlage 16 Ziekenhuizen ALPHABETISCH REGISTER. Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1162