119 4°. Visschershaven. worteleinde van het Zuiderhoofd, waarbij 15 Last stort- steen en 15 M3. oude keien werden verwerkt; het vervoeren van ongeveer 30 Last stortsteen naar de beide hoofden en van 40 M3. keienpuin naar en langs het Zuiderhoofd; het plaatsen van een ijzeren kolom (geleverd door P. L. Wijnvoord voor f 30,60) ter ondersteuning van den ijzeren loopbalk van de krooshekken bij het stoom gemaal het gedeeltelijk vernieuwen van den houten zolderbak door A. Baars te Sliedrecht, voor f 565,— het vernieuwen van het boveneind van den schoor steen van het stoomgemaal, over 5 M. door de firma de Ridder Co. alhier, voor f 340,— het vernieuwen van de bovenvloeddeuren der binnen sluis; bij openbare aanbesteding werd het maken én inhangen van deuren van gecreosoteerd dennenhout gegund aan M. J. Jochems te Vreeswijk, voor f 4780, het inhangen van de reservedeuren in de sluis in de Loosduinsche Vaart. Volgens bestek De definitieve beproeving van de ponton door de militaire aiïtoriteiten had den 10/11 Mei plaats, in tegen woordigheid van de Directie der Gemeentewerken, den betrokken Hoofdingenieur-Directeur en Ingenieur van no. 12, aannemer C. van Leeuwen alhier', geschiedde het volgende: het gedeeltelijk vernieuwen van de plankieren vóór de kolenloods en vóór het stoomgemaal; het rondom van buiten verven van het gebouw van het stoomgemaal en de dienstwoning aldaar; het van binnen verven van het peilhuisje op de Zeesluis; het behangen van de beneden-achterkamer in de woning van den binnen- sluiswachteraanleg van gasleiding in de gebouwen en op de sluizen, met aansluiting op de hoofdbuis in de Beeklaan voor de binnensluis, en de gebouwen aldaar, en op die bij de Visschershaven voor de zeesluis met bijbehoorende dienstwoningen. De aansluitingen hadden vanwege de Directie der Gemeente-Gasfabriek plaats. De werken bevonden zich aan het einde des jaars in behoorlijken staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 119