10 Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst. Patroons. Werklieden. Kamer van Arbeid voor: Wij laten hier volgen eene 91 238 634 231 328 93 181 733 opgave van de plaats gehad hebbende verkiezing voor de Kamer van Arbeid voor het Logement- en Koffiehuishoudersbedrijf. 3377 876 1520 605 de Bouwbedrijven de Confectiebedrijven de Voedings- en genotmiddelen de Drukkersbedrijven het Logement- en koffiehuis houdersbedrijf de Winkel-en Grossiersbedrijven B. Ingevolge de Wet op de Kamers tan Arbeid (Wet van 27 Mei 1897, Staatsblad no. 141). Verzoeken om verbetering van de kiezerslijst werden ingediend door M. .1. Siesterman van Ooije, J. II. L. Rehm, Christiaan Joseph Hoenderkamp, Jacobus Remmelswaals, J. J. van Doorn, H. E. Levert, P. H. van Kuijk, I. Cohen, J. Winkel, L. de Geus Jr., J. H. van Hoesen Korn- dörffer, G. Noordermeer, J. de Jong en wel om hun naam alsnog op de op 22 Maart j.l. vastgestelde kiezers lijst te plaatsen. Door G. W. Jongejan werd ingediend een verzoek om van de op 22 Maart j.l. vastgestelde kiezerslijst de namen van C. L. Nolten, L. P. Nollen, W. C. van der Nolk van Gogh en K. Tol af te voeren. Deze verzoeken werden alle ingewilligd. De verzoeken van A. J. W. Boekelman, J. A. Fricke en D. Goed, om hun naam alsnog op de op 22 Maart j.l. vastgestelde kiezerslijst te plaatsen, werden niet ingewilligd. Op de in 1907 vastgestelde kiezerslijsten voor patroons en werklieden der onderscheidene Kamers van Arbeid kwamen voor:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 11