I I z zn i 11 8 HOOFDSTUK UT. Gemeentebestuur. Personeel. voor District I. Logement- en Kofflehuishoudersbedryf. E. Edersheim Bzn Mr. M. J. C. M. Kolkman A. J. C. Baron van Pallandt P. van Pijlen H. C. Vegtel Mr. J. C. L. M. van Gils. Voor de overige alhier gevestigde Kamers van Arbeid hadden in het afgeloopen jaar geene verkiezingen plaats. 1909 1909 1909 1909 1909 1911 a. Het Personeel van den Raad bestond op 1 Januari 1908 uit de heeren: C. Op de laatstelijk vastgestelde Kiezerslijst voor de Kamer can Koophandel en Fabrieken komen voor 902 kiezers. Verkiezingen voor die Kamer werden in 1907 niet gehouden. Namen Getal kiezers der benoemde opgekomen bij de leden. i Aanmerkingen. 8 Werklieden. 7 Mei 14 Mei f)ag- teekening der Jaar van Aftreding. J. J. G. Brorens H. van Geemert ti;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 12