122 Brugge n. 2°. Het onderhoud van de bruggen had in eigen beheer plaats, het verfwerk werd openbaar aanbesteed. De werkzaamheden bestonden in het vernieuwen van dekken, het herstellen van het metselwerk, het invoegen van landhoofden en brugvleugels en het schoonmaken en smeren van de beweegbare bruggen. De beide basculebruggen over de door te trekken Laakhaven kwamen in onderbouw gereed; de boven bouwen werden gesteld: met het stellen van het be- wegingswerk is begonnen. De nieuwe Javabrug kwam in den loop van hetjaar gereed, de hulpbrug werd afgebroken. Eveneens kwamen de verzwaringen en verbreedingen der bruggen over de Benoordenhoutsche Sloot bij de Jan van Nassaustraat en over de Bezuidenhoutsche Sloot vóór de le Van den Boschstraat gereed. Het ontwerp van een brug over het Afvoerkanaal vóór het Stadhoudersplein kwam gereed. Ten behoeve van de nieuwe Gasfabriek werd over den Trekvliet een tijdelijke ophaalbrug gebouwd. door de firma de Jong en Co. te Oudewater voor de som van f 68,50. Eenige beschadigingen door aanvaring aan de duc- dalven en remmingwerken werden hersteld na storting van het bedrag der kosten door de betrokken feeders. Door en voor tekening van het Rijk werd het gebouw, waarin kantoor voor invoerrechten, verplaatst van het terrein bij de binnen voorhaven naar het terrein bij den Oosthoek der binnenhaven. Voor zoover de werken niet bij aanneming werden uitgevoerd, had de uitvoering in eigen beheer plaats. Na overweging van de voorstellen tot het tegengaan van de deining in de binnenhaven, gedaan door de daartoe aangewezen Commissie (zie Gemeenteverslag over 1906, blz. 116) werd dooi- Burgemeester en Wet houders den Hen December aan den Gemeenteraad voorgesteld in beginsel te besluiten tot den aanleg van een tweede binnenhaven, in den geest van het ontwerp, behoorende bij het rapport van 2 November 1906, uit gebracht door bovengenoemde Commissie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 122