124 57.532,51 61.162,40 27.947,79 13.550,02 162.266,16 1.175,— 1.523,— 38.297,82 s 63.357,21 336,- 470.971,39 28.486,00 s Voor het onderhouden en vernieuwen van wegen en voetpaden en de in verband daarmede staande werken Voor het onderhoud en vernieuwen van plantsoen Voor het onderhouden en op diepte houden van de wateren en grachten, het onderhouden en vernieuwen van de glooi ingen en waterkeeringen Voor het onderhouden en vernieuwen van de kaaimuren en schoeiingen, raster werken palen en ringsteenen Voor het onderhoud en de exploitatie der werken tot afvoer van grachtwater Voor beweegbare en vaste bruggen met inbegrip van het verven en van het ver nieuwen van de dekken en rijvoeringen Voor onderhoud van de visschershaven te Scheveningen Voor verbetering van de vaart om de stad en daarmede in verband staande werken Voor aanleg van een park tusschen Witte brug en het Kurhaus te Scheve ningen Voor kosten van aanleg van een Vis schershaven te Scheveningen Voor het dempen van grachten. Te zamen. 16.860,475 De voor deze werken gehouden aanbestedingen werden gegund als volgt: 1°. Het onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen gedurende het jaar 1907, van straatwegen en het leveren en verwerken van grind, schelpen enz. aan K. J. Looijen te ’s-Gravenhage, voor35,790, 2°. Het verrichten van verfwerk aan verschillende bruggen, plantsoenhekken en boomkokers, aan A. Rijnsburger en K. H. Bruggemans te ’s-Gravenhage, voor n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 124