125 4.780 191.635 248.890 f 162 362,99 De onderhouden. Gedurende het afgeloopen jaar zijn geleverd 6 tweede klasse grafzerken. Een gedeelte rasterwerk in het N.W.kwartrond en aan de Z.W. zijde van dat kwartrond werd vernieuwd. In het bestaande lijkenhuis werden vertrekken tot reinigingslokalen, rouwkamer en bergplaats ingericht. De kosten van aanleg en onderhoud bedragen f524,99 te splitsen als volgt: 1°. voor zerken 2°. onderhoud der gebouwen, enz. In 1907 werden overeenkomstig de bepalingen der Verordening in gebruik afgestaan in de le klasse A, 1 grafruimte tot den aanleg van een kelder; in de le klasse A, 9 grafruimten tot het aanleggen van zandgraven, terwijl 1 graf in de 3de klasse en 2 graven in de 2de klasse, die door verzuim van over boeking aan de Gemeente waren vervallen, weder voor den kostenden prijs aan de gebruikers in voortdurend gebruik zijn uitgegeven. 3°. Het maken en inhangen van een paar bovenvloeddeurcn in de binnensluis van het Afvoerkanaal aan G. M. Jochems te Vreeswijk, voor 4°. Het maken van twee dubbele bas- culebruggen A. en B. met twee havenge deelten, voorts een grondduiker onder en een waterkeerende aan het Z.-W. eind van het havengedeelte bij brug A. aan de firma J. v. d. Elshout Gzn. te Scheve- ningen, voor 5°. Het graven van een zijhaven en een gedeelte hoofdhaven tusschen de twee in uitvoering zijnde basculebruggen, met het maken van kaaimuren, van remming- werken, langs de kaaimuren van eenige bijkomende werken aan H. y. Osch te 's-Gravenhage, voor f. Gemeente begraafplaats. Algemeene Begraafplaats werd naar behooren V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 125