126 klasse (zonder voldoening van rechten). de 1° 3e 4e óe 6e Voor het begraven van 1487 lijken en voor verdere rechten werd in het afgeloopen jaar ontvangen f 8903.87, tegenover een ontvangst van f 8750.04s voor het begraven van 1540 lijken en voor verdere rechten in 1906. Het begraven was over de verschillende klassen aldus verdeeld 32 lijken in 61 211 209 874 100 1487 lijken. De Opzichter der begraafplaats geniet eene jaarwedde van f 1600. g. Telephoon. Ten aanzien van den Gemeentelijken telephoondienst verwijzen wij naar het betrekkelijk verslag, opgenomen onder de bijlagen als No. 38. h. Spoor- en Tramwegen. Lijn 4 van het electrisch tramwegnet (Loosduinsche Brug—Station S.S.) werd op 4 Maart in exploitatie genomen. Met den aanleg van het gedeelte JavastraatSchenk - straat van Lijn 7 kwam het electrisch tramwegnet ge heel gereed. Genoemd gedeelte werd op 15 Juni in exploitatie genomen. In de Raadsvergadering van 13 Mei werd besloten een overeenkomst aan te gaan met de Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, betreffende de kruising van de sporen van den stoomtramweg ’s-GravenhageScheve- ningen van genoemde Maatschappij met die van Lijn 7 van het electrisch tramwegnet nabij den Wassenaar- schen Weg. In dezelfde vergadering werden Burgemeester en Wethouders gemachtigd om te aanvaarden een ver gunning van den Minister van Waterstaat tot het plaatsen en hebben van palen ter bevestiging van draden van de electrische tram op het voorplein van het station van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. F

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 126